Obilježavanje sedme godišnjice pristupanja Crne Gore NATO-u

05/06/2024 13:08

vijest

Danas kada obilježavamo sedmu godišnjicu pristupanja Crne Gore NATO-u, ukazujem na značaj našeg članstva u ovom savezu, posebno u vremenima kompleksnih izazova sa kojima se Evropa i svijet danas suočavaju.

Danas kada obilježavamo sedmu godišnjicu pristupanja Crne Gore NATO-u, ukazujem na značaj našeg članstva u ovom savezu, posebno u vremenima kompleksnih izazova sa kojima se Evropa i svijet danas suočavaju.

Članstvo Crne Gore u NATO, postignuto 2017. godine, jedna je od najvažnijih odluka u novijoj crnogorskoj istoriji i signal je naše čvrste opredijeljenosti za očuvanjem demokratskih vrijednosti, mira, i ekonomskog prosperiteta.

Ono nam obezbjeđuje zaštitu, predvidivost i stabilnost, u okviru kojih možemo nesmetano nastaviti da razvijamo crnogorsku demokratiju kroz jačanje vladavine prava i izgradnju građanskog društva.

Posvećenost članstvu neophodno je demonstrirati u kontinuitetu kroz odlučno i aktivno učešće u NATO misijama, doprinoseći time kolektivnoj odbrani i spremnosti Alijanse da odgovori na sve bezbjednosne izazove.

Obaveza svih državnih institucija, ali i svih donosioca odluka je da svojim djelovanjem daju doprinos unaprjeđenju naše međunarodne pozicije, te naše države kao odgovorne, kredibilne i pouzdane saveznice.

Zabrinjava činjenica da Crna Gora još uvijek nema ambasadora pri NATO-u, na čemu sam insistirao prije više mjeseci tokom vanjskopolitičkih konsultacija sa predstavnicima Vlade.

Važno je da svi politički činioci odgovorno i inkluzivno pristupe donošenju odluka, u cilju suštinskog jačanja kredibilnosti naše države.

Smatram da je to naša obaveza, ali i osnov napretka u okviru pregovaračkog procesa sa EU, zagledajući se u punopravno članstvo kao finalni cilj kojem težimo.