Državni simboli

Predstava Grba Crne Gore u boji
Predstava Zastave Crne Gore u boji - vertikalna
Predstava Zastave u boji - horizontalna
Himna Crne Gore

Himna Crne Gore

Oj svijetla majska zoro Majko naša Crna Goro
Sinovi smo tvog stijenja I čuvari tvog poštenja

Volimo vas, brda tvrda, I stravične vaše klance
Koji nikad ne poznaše Sramotnoga ropstva lance

Dok lovćenskoj našoj misli Naša sloga daje krila,
Biće gorda, biće slavna Domovina naša mila

Rijeka će naših vala, Uskačući u dva mora,
Glas nositi okeanu, Da je vječna Crna Gora.

Audio