Kabinet

Srđan Spaić

Savjetnik za ljudska prava i slobode

+382 20/248-611

srdjan.spaic@predsjednik.me

Nataša Pešić

Savjetnica za saradnju sa državnim organima

+382 20/242-780

natasa.pesic@predsjednik.me

Veselin Veljović

Savjetnik za odbranu i bezbjednost

veselin.veljovic@predsjednik.me

Radojka Rutović

Savjetnica za identitetska pitanja

+382 20/672-067

radojka.rutovic@predsjednik.me

Tamara Brajović

Savjetnica za vanjsku politiku

+382 20/244-723

tamara.brajovic@predsjednik.me

Petar Ivanović

Savjetnik za ekonomska pitanja

+382 20/246-732

petar.ivanovic@predsjednik.me

Boris Bastijančić

Savjetnik za ustavni sistem i pravna pitanja

+382 248-661

boris.bastijancic@predsjednik.me

dr. Amer Halilović

Savjetnik za socijalnu i zdravstvenu zaštitu

+382 20/242-266

amer.halilovic@predsjednik.me

Andrijana Marković

Savjetnica za odnose sa javnošću

+382 20/248-611

+382 20/248-601

andrijana.markovic@predsjednik.me

Miodrag Radović

Šef kabineta

+382 20/241-410

+382 20/245-849

miodrag.radovic@predsjednik.me