Obrazovanje je osnovni preduslov za stvaranje društva jednakih šansi.

11/05/2024 15:00

vijest

Obrazovanje predstavlja najveći kapital i osnovni preduslov za stvaranje društva jednakih šansi u kome svaki pojedinac vrijedi onoliko koliko zna, poručio je predsjednik države Jakov Milatović na svečanosti povodom obilježavanja 180 godina organizovanog školstva u Komanima.

Tom prilikom, on je kazao da je zadatak svih da na temeljima obrazovanja generacijama koje dolaze ostavimo uređeno i prosperitetno društvo.

Ukazao je da su u prethodnom periodu reforme bez suštine urušavale obrazovni sistem i činile ga pogodnim za ispunjavanje ličnih ciljeva pojedinaca, dodajući da vjeruje da je sada vrijeme da stvari u ovoj oblasti promijene.

Ocijenio je da koraci koji se trenutno preduzimaju predstavljaju dobar signal da je društvo ujedinjeno u namjeri da obrazovanju vrati potrebnu vrijednost, te da na tim osnovama korača naprijed.

Takođe, predsjednik Milatović je naglasio da su obrazovanje i napredak jednako značajni za urbane i za ruralne sredine jer, kako je kazao, jedna zemlja je jaka onoliko koliko je snažno i razvijeno njeno selo.

Na kraju, zaključio je da je obaveza države da uradi sve da krajevi poput Komana ostvare svoj puni potencijal, jer ekonomski i društveni boljitak mogu doći samo kao rezultat udruženog zalaganja za bolju budućnost.