Predsjednik države Jakov Milatović potpisao ukaze o proglašenju devet zakona

09/04/2024 15:39

vijest

U proteklih nekoliko dana predsjednik države Jakov Milatović potpisao je ukaze o proglašenju devet zakona.

U proteklih nekoliko dana predsjednik države Jakov Milatović potpisao je ukaze o proglašenju devet zakona.

Dana 05.04.2024. godine, potpisani su ukazi o proglašenju:

- Zakona o izmjenama Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju;

- Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o eksproprijaciji;

- Zakon o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju.

Dana 09.04.2024. godine, potpisani u ukazi o proglašenju:

- Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biocidnim proizvodima;

- Zakona o dopuni Zakona o industrijskim emisijama;

- Zakona o upravljanju otpadom;

- Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju;

- Zakona o međunarodnoj razvojnoj saradnji i međunarodnoj humanitarnoj pomoći;

- Zakona o potvrđivanju Protokola o izmjenama i dopunama Sporazuma iz Marakeša o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije – Sporazum o subvencijama u ribarstvu.