Predsjednik Milatović: Očuvanje našeg prirodnog blaga mora biti imperativ svih društvenih činilaca u zemlji

22/03/2024 11:43

vijest

Zaštita životne sredine i očuvanje prirodnog blaga naše zemlje mora biti imperativ svih društvenih činilaca u državi, kako bi budućim generacijama ostavili zdravu i bogatu Crnu Goru, poručeno je na sastanku predsjednika Milatovića i ekoloških aktivista, koji je održan povodom Međunarodnog dana voda i Međunarodnog dana šuma.

Zaštita životne sredine i očuvanje prirodnog blaga naše zemlje mora biti imperativ svih društvenih činilaca u državi, kako bi budućim generacijama ostavili zdravu i bogatu Crnu Goru, poručeno je na sastanku predsjednika Milatovića i ekoloških aktivista, koji je održan povodom Međunarodnog dana voda i Međunarodnog dana šuma.

Predsjednik Milatović je istakao da su pitanja zaštite životne sredine jedan od prioriteta njegovog djelovanja, dodajući da iako država svojim ustavnim određenjem izražava svijest prema životnoj sredini, prirodnim i kulturnim bogatstvima, naše društvo u prethodnim decenijama nije odražavalo takvu sliku.

Naglasio je da se ova ideja nije u potpunosti ostvarila usled nebrige o okolini, konstantne i intenzivne devastacije prostora, neregulisanog problema otpada, nepoštovanja zakona i izostanka sankcija, te dodao da je u prošlosti pitanje o zaštiti zivotne sredine bilo pitanje kojem se samo deklarativno posvećivala pažnja.

U tom smislu, ukazao je da su ovakvi dani dobar podsjetnik na značaj resursa koje nam je priroda poklonila, dodajući da je održivo upravljanje njima jedan od glavnih prioriteta na našem putu.

Predstavnici organizacija koje se bave zaštitom životne sredine i ekološki aktivisti su izrazili zadovoljsto činjenicom da se po prvi put sastaju sa predsjednikom države, kako bi ga upoznali sa izazovima sa kojima se susrijeću u radu, te predstavili buduće ključne ciljeve svog djelovanja.

Na kraju, Milatović im je poručio da će u instituciji Predsjednika imati partnera i podršku za sve dobre inicijative koje će doprinijeti očuvanju životne sredine i zaštiti naših prirodnih bogatstava.