Predsjednik Milatović načelno podržao predloge karijernih diplomata, zatražio preispitivanje nekih političkih predloga

20/03/2024 16:28

vijest

Predsjednik države Jakov Milatović informisao je danas ministra vanjskih poslova Filipa Ivanovića da je saglasan sa predlogom imena većine kandidata za ambasadore i šefove drugih diplomatskih predstavništava, koje su premijer i ministar iznijeli na prethodno održanim vanjskopolitičkim konsultacijama.

Predsjednik države Jakov Milatović informisao je danas ministra vanjskih poslova Filipa Ivanovića da je saglasan sa predlogom imena većine kandidata za ambasadore i šefove drugih diplomatskih predstavništava, koje su premijer i ministar iznijeli na prethodno održanim vanjskopolitičkim konsultacijama.

Nakon obavljenog razgovora i detaljnog upoznavanja sa biografijom 16 kandidata, Predsjednik Milatović se u načelu saglasio sa svih sedam predloga karijernih diplomata, ali je zatražio dodatne konsultacije u vezi sa četiri od devet prethodno predloženih političkih imenovanja, kako bi se osiguralo kvalitetno popunjavanje upražnjenih pozicija koje su bile predmet prvog kruga vanjskopolitičkih konsultacija.

Imajući u vidu da su ministar i premijer u okviru prvog kruga vanjskopolitičkih konsultacija predložili kadrovska rješenja za dio DKP mreže, Predsjednik države očekuje skoriji nastavak aktivnosti, kako bi se što prije popunila sva rukovodeća mjesta u crnogorskim diplomatskim predstavništvima.