Predsjednik Milatović imenovao članove Upravnog odbora Fonda za zaštitu depozita

06/02/2024 13:01

vijest

Na osnovu člana 95 tačka 10 Ustava Crne Gore i shodno članu 21 stav 2, 3 i 4 i 25 stav 1 Zakona o zaštiti depozita Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović donio je odluku o imenovanju članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu depozita.

Na osnovu člana 95 tačka 10 Ustava Crne Gore i shodno članu 21 stav 2, 3 i 4 i 25 stav 1 Zakona o zaštiti depozita Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović donio je odluku o imenovanju članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu depozita.

Osnovna djelatnost Fonda je zaštitа depozita u bankama i obaveza da pri nastanku zaštićenog slučaja (stečaj banke) isplati deponentima garantovane depozite shodno Zakonu o zaštiti depozita.

Odlukom Predsjednika države za članove Upravnog odbora Fonda za zaštitu depozita imenovani su:

mr Borko Božović, direktor Direkcije za finansijsku stabilnost i nadgledanje platnih sistema u Centralnoj banci Crne Gore, na predlog Predsjednika Crne Gore;

Mihailo Pejović, načelnik Direkcije za izvršenje budžeta i računovodstvo u Direktoratu državnog trezora, na predlog Ministarstva finansija;

Ivana Joličić, šefica u Direkciji za regulativu Sektora za kontrolu u Centralnoj banci Crne Gore, na predlog Centralne banke Crne Gore; 

Darko Radunović, na predlog Udruženja banaka Crne Gore; 

dr Nina Drakić, predsjednica Privredne komore Crne Gore, na predlog Privredne komore Crne Gore.

Za predsjednika Upravnog odbora Fonda za zaštitu depozita imenovan je mr Borko Božović.

Član Upravnog odbora imenuje se na period od četiri godine i može biti imenovan dva puta.