Konferencija za medije povodom predstavljanja kandidata za guvernera Centralne banke Crne Gore

16/11/2023 11:55

vijest

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović održao je konferenciju za medije na kojoj je predstavio kandidata za guvernera Centralne banke Crne Gore.

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović održao je konferenciju za medije na kojoj je predstavio kandidata za guvernera Centralne banke Crne Gore.


Uvodno obraćanje predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića:


Savjet Centralne banke Crne Gore obavijestio je Predsjednika Crne Gore 22. jula 2022. godine o datumu isteka mandata Guverneru Centralne banke Crne Gore, saglasno odredbi člana 50a Zakona o Centralnoj banci Crne Gore.

Napominjem da sam prethodno iz Skupštinske procedure povukao predlog za imenovanje guvernera Centralne banke, koji je bivši predsjednik Crne Gore uputio tom organu 20. septembra 2022. godine.

Time su se stekli uslovi da Skupštini Crne Gore uputim Prijedlog za imenovanje dr Irene Radović za Guvernerku Centralne banke Crne Gore. 

Shodno članu 51 Zakona o CBCG smatram da dr Irena Radović, pored crnogorskog državljanstva, ima visoko obrazovanje, priznati lični ugled, profesionalno iskustvo u oblastima ekonomije, bankarstva, finansija ili prava, i potrebnih 5 godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u ovim oblastima.

Dr Irena Radović ima zavidne akademske reference. 

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore 2000. godine u oblasti međunarodne ekonomije i biznisa, sa prosječnom ocjenom 9,91. Dobitnica je nagrade "19. decembar" 1999. godine i nagrade Univerziteta Crne Gore 2000. godine u oblasti društvenih nauka kao znak priznanja za akademska postignuća.

Kao Chevening stipendistkinja magistrirala je međunarodne odnose na Univerzitetu Kembridž u Velikoj Britaniji 2002. godine. Još jednu magistraturu u oblasti ekonomskih nauka stekla je na Konzorcijumu za istraživanja i obrazovanje u primijenjenoj ekonomiji u Italiji 2003. godine. 

Doktorirala je u oblasti monetarne ekonomije na Univerzitetu Crne Gore 2009. godine na temu Institucionalnih performansi Evropske monetarne unije u kontekstu proširenja. 

Dr Irena Radović takođe ima i zavidno profesionalno iskustvo od više od 20 godina. 

Od decembra 2020. godine obavlja dužnost izvršne direktorice Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore. Istovremeno je članica Odbora direktora IRF-a, kao i članica nacionalnog Savjeta za konkurentnost, Savjeta za održivi razvoj i Upravnog odbora Privredne komore Crne Gore.

Svoju karijeru je započela 2000. godine angažovanjem na izvođenju nastave iz međunarodne ekonomije, globalizacije svjetske trgovine i monetarne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Istovremeno tada je započela i svoj radni angažman u Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore.

Od 2003-2007. godine bila je šefica Britanske kancelarije u Crnoj Gori, a od 2010-2015. bila je ambasadorka Crne Gore u Republici Francuskoj. 

U tom periodu bila je i ambasadorka Crne Gore pri brojnim međunarodnim organizacijama sa sjedištem u Parizu, uključujući UNESCO, Organizaciju za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i Banku za razvoj Savjeta Evrope (CEB).

U martu 2017. godine imenovana je za viceguvernerku Centralne banke Crne Gore (CBCG) i članicu Savjeta CBCG. Uz nadležnost supervizije bankarskog sistema, bila je potpredsjednica Investicionog komiteta CBCG i pridružena članica nacionalnog Savjeta za finansijsku stabilnost. 

Pored nadzora nad bankarskim sektorom, tokom viceguvernerskog mandata u CBCG takođe je bila zadužena za regulaciju nefinansijskih institucija i zaštitu potrošača.

Od 2019. do imenovanja na mjesto izvršne direktorice IRF-a bila je angažovana u reformi finansijskog sistema u Bosni i Hercegovini na projektu Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ispred Financial Markets Intl.

Njena priznanja uključuju Zlatnu medalju i povelju Univerzalne lige za javno dobro, koja joj je dodijeljena u Parizu 2014. godine.

Princ Albert II od Monaka odlikovao je iste godine Ordenom Viteza reda Svetog Karla, najprestižnijim odlikovanjem koje dodjeljuje Knjaževina Monako, ispred reda Grimaldi, zaslužnim pojedincima i državama.

U 2022. godini, dobila je Legiju časti, najviše francusko odlikovanje, čime je postala prva i jedina dobitnica ovog odlikovanja u Crnoj Gori od obnove nezavisnosti.

U oktobru 2023. godine na G100 Svjetskom ekonomskom forumu u Londonu izabrana je za G100 globalnu liderku i predsjedavajuću Grupe „Financial Inclusion and Corporate Board Readiness“ u okviru koje je zadužena za globalno povezivanje i umrežavanje aktivnosti G100 u sektoru finansija i korporativnog upravljanja.

Tada joj je uručena i nagrada „Žena decenije“ u znak priznanja za njen doprinos finansijskoj inkluziji i ekonomskom osnaživanju žena. Kao predstavnica Crne Gore i Zapadnog Balkana, istakla se kao jedina dobitnica iz jugoistočne Evrope.

Govori engleski, francuski i italijanski jezik, a služi se španskim, njemačkim i albanskim.

Dr Irena Radović je prva žena kandidat za čelnu poziciju Centralne banke Crne Gore. 

Ekonomski izazovi sa kojima se suočava i sa kojima će se suočavati naša država zahtijevaju posebnu posvećenost i ulogu Centralne banke Crne Gore, kao vrhovne monetarne institucije čije djelovanje je od krucijalne važnosti za stabilnost finansijskog sistema i održivi ekonomski razvoj.

Sve prethodno navedena profesionalna dostignuća, akademske i stručne reference dr Irene Radović uvjeravaju me da će njeno imenovanje na funkciju guvernerke Centralne banke Crne Gore, u značajnoj mjeri, doprinijeti unapređenju rada te institucije i njenoj snažnijoj ulozi u ekonomskom sistemu Crne Gore. 

Od buduće guvernerke imam sljedeća očekivanja: 

- da u skladu sa Zakonom o CBCG efikasno radi na realizaciji ciljeva Centralne banke. 

1. Napominjem da je osnovni cilj Centralne banke očuvanje stabilnosti našeg finansijskog sistema, uključujući zdravlje bankarskog sistema i sigurnost i efikasnost platnog prometa.

2. Takođe CBCG doprinosi postizanju i održavanju stabilnosti cijena.

- da promoviše i štiti nezavisnost Centralne banke od političkih uticaja, koja je u očima javnosti često bila upitna u prethodnom periodu. Ovdje takodje podrazumijevam i predlaganje kandidata za viceguvernere koji nemaju političku pozadinu, koji su stručni i iskusni i drže se visokih etičkih i profesionalnih načela u radu.

-Istovremeno, od buduće guvernerke očekujem saradnju sa Vladom i drugim državnim organima u cilju kreiranja i sprovodjenja dobro isplaniranih i analizom potkovanih ekonomskih politika u cilju unapredjenja kvaliteta života i blagostanja crnogorskih gradjana, ali ne dovodeći u pitanje ostvarivanje svojih ciljeva, djelujući pri tom u skladu sa načelima slobodnog i otvorenog tržišta i slobode preduzetništva i konkurencije.

-Od buduće guvernerke očekujem da će se snažno zalagati za stabilnost bankarskog sistema i povjerenje u isti, i u skladu sa Zakonom u tom smislu ažurno i neselektivno vršiti kontrolu kreditnih institucija, ali i donositi propise i druge akte kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija i standardi stabilnog i sigurnog poslovanja, ali i zatvara regulatorni nedostatak u odnosu na regulativu EU. 

-Od buduće guvernerke očekujem i punu transparentnost CBCG u dijelu prijema zaposlenih sa najboljim kvalifikacijama, ali i uspostavljanje optimalnog broja i strukture zaposlenih, sistema motivacije i organizacione strukture CBCG koja će omogućiti njen dalji razvoj i napredak na polju izvršavanja funkcija CBCG.

-Od buduće guvernerke očekujem unapredjenje ekosistema plaćanja i platnog prometa, u pravcu razvoja i implementacije modernih rješenja, neophodnih za dalji razvoj crnogorske privrede. 

-Od buduće guvernerke očekujem i unapredjenje statistike ali i kvaliteta publikacija CBCG, kao i snažniji doprinos u argumentovanoj ekonomskoj analizi i diskusiji. 

Uvjeren sam da će Skupština Crne Gore uvažiti ovaj predlog i da će dr Irena Radović biti imenovana za guvernerku Centralne banke. 

Sada bih gospođi Radović dao riječ da se obrati medijima i iskaže svoja očekivanja ali i svoju viziju u odnosu na monetarnu politiku, razvoja bankarskog sektora i ulogu CBCG u našoj državi.

Zahvaljujem.

Uvodno obraćanje dr Irene Radović, kandidatkinje za guvernerku Centralne banke Crne Gore:


Odgovori predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića na novinarska pitanja: