Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović objavljuje broj i strukturu pomilovanja za 2022. godinu

27/01/2023 13:18

vijest

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović objavljuje broj i strukturu pomilovanja za 2022. godinu.

Na osnovu člana 16 stav 4 Zakona o pomilovanju („Službeni List Crne Gore“, br. 31/12), predsjednik Crne Gore Milo Đukanović objavljuje broj odluka o pomilovanju i strukturu odluka po krivičnim djelima za 2022. godinu.

U periodu od 1.1. od 31.12.2022. godine predsjednik Crne Gore Milo Đukanović odlučivao je o 52 (pedesetdvije) molbe za pomilovanje osuđenih lica i donio je 41 (četrdesetjednu) odluku kojima nije uvažio molbe za pomilovanje osuđenih lica i 11 (jedanaest) odluka kojima je uvažio molbe za pomilovanje osuđenih lica.

Odluke o pomilovanju su sljedeće:


1.) izrečena kazna zatvora u trajanju od 3 mjeseca zamjenjuje se uslovnom osudom sa rokom provjeravanja od 5 godina (član 416 stav 1 KZ CG); 

2.) ostatak kazne zatvora u trajanju od 4 mjeseca i 28 dana zamjenjuje se kaznom zatvora u trajanju od 4 mjeseca i 28 dana u prostorijama za stanovanje (član 300 KZ CG); 

3.) oslobađa se od izvršenja 2 mjeseca od izrečene kazne zatvora u trajanju od 8 mjeseci (član 272 i 352 KZ CG); 

4.) daje se rehabilitacija za izrečenu uslovnu osudu iz 2007. godine (član 168 KZ CG) i uslovnu osudu iz 2011. godine (član 339 KZ CG);

5.) daje se rehabilitacija za izrečenu novčanu kaznu iz 2001. godine (član 161 KZ RCG), izrečenu uslovnu osudu iz 2006. godine (član 348 KZ CG), izrečenu uslovnu osudu iz 2007. godine (član 217 KZ RCG) i izrečenu kaznu zatvora u trajanju od 30 dana iz 2008. godine (član 376 KZ CG);

6.) daje se rehabilitacija za izrečenu uslovnu osudu iz 2012. godine (član 384 KZ CG), izrečenu uslovnu osudu iz 2013. godine (član 384 KZ CG) i izrečenu kaznu zatvora u trajanju od 3 mjeseca iz 2016. godine (član 239 KZ CG);

7.) daje se rehabilitacija za izrečenu uslovnu osudu iz 2015. godine (član 168 KZ CG) i izrečenu uslovnu osudu iz 2016. godine (član 339 KZ CG);

8.) daje se rehabilitacija za izrečenu novčanu kaznu iz 1995. godine (član 37 KZ RCG), izrečenu uslovnu osudu iz 2000. godine (član 190 KZ RCG), izrečenu uslovnu osudu iz 2006. godine (član 239 KZ CG) i izrečenu uslovnu osudu iz 2007. godine (član 403 KZ CG);

9.) daje se rehabilitacija za izrečenu uslovnu osudu iz 2009. godine (član 399 KZ CG), izrečenu uslovnu osudu iz 2009. godine (član 239 KZ CG)i izrečenu kaznu zatvora u trajanju od 3 mjeseca iz 2012. godine (član 246 KZ CG);

10.) daje se rehabilitacija za izrečenu uslovnu osudu iz 1999. godine (član 131 KZ RCG), izrečenu uslovnu osudu iz 2000. godine (član 131 KZ RCG) i izrečenu uslovnu osudu iz 2001. godine (član 177 u vezi člana 172 KZ RCG);

11.) daje se rehabilitacija za izrečenu kaznu zatvora u trajanju od 4 mjeseca u prostorijama za stanovanje iz 2021. godine (član 151 KZ CG).


Sve molbe za pomilovanje su prošle Zakonom predviđenu proceduru.


Struktura odluka po krivičnim djelima za 2022. godinu je sljedeća:


1. Glava četrnaesta Krivičnog zakonika Crne Gore („Sl. list RCG“ br. 70/03,“ 13/04, 47/06 i „Sl. list CG“ br. 40/08, 25/10, 73/10, 32/11, 64/11, 40/13, 56/13, 14/15, 42/15, 58/15, 44/17, 49/18, 3/20, 26/21, 144/21, 145/21), krivična djela protiv života i tijela:


- Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je donio sedam odluka kojima nije uvažio molbe za pomilovanje osuđenih lica za počinjena krivična djela (član 144, 144, 144, 143, 144, 143, 151);


- Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je donio jednu odluku kojom je uvažio molbu za pomilovanje osuđenog lica za počinjeno krivično djelo (član 151).


2. Glava petnaesta Krivičnog zakonika Crne Gore (krivična djela protiv sloboda i prava čovjeka i građanina):


- Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je donio tri odluke kojima nije uvažio molbe za pomilovanje osuđenih lica za počinjena krivična djela (član 162, 168, 168a).


3. Glava osamnaesta Krivičnog zakonika Crne Gore (krivična djela protiv polne slobode):


- Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je donio jednu odluku kojom nije uvažio molbu za pomilovanje osuđenog lica za počinjeno krivično djelo (član 208).


4. Glava devetnaesta Krivičnog zakonika Crne Gore (krivična djela protiv braka i porodice):


- Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je donio pet odluka kojima nije uvažio molbe za pomilovanje osuđenih lica za počinjena krivična djela (član 220, 220, 220, 220, 221).


5. Glava dvadeset druga Krivičnog zakonika Crne Gore (krivična djela protiv imovine):


- Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je donio četiri odluke kojima nije uvažio molbe za pomilovanje osuđenih lica za počinjena krivična djela (član 240, 242, 244, 244);


- Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je donio jednu odluku kojom je uvažio molbu za pomilovanje osuđenog lica za počinjeno krivično djelo (član 239).


6. Glava dvadeset treća Krivičnog zakonika Crne Gore (krivična djela protiv platnog prometa i privrednog poslovanja):


- Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je donio jednu odluku kojom nije uvažio molbu za pomilovanje osuđenog lica za počinjeno krivično djelo (član 272).


7. Glava dvadeset četvrta Krivičnog zakonika Crne Gore (krivična djela protiv zdravlja ljudi):


- Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je donio pet odluka kojima nije uvažio molbe za pomilovanje osuđenih lica za počinjena krivična djela (član 300, 300, 300, 300, 300);


- Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je donio jednu odluku kojom je uvažio molbu za pomilovanje osuđenog lica za počinjeno krivično djelo (član 300).


8. Glava dvadeset šesta Krivičnog zakonika Crne Gore (krivična djela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine):


- Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je donio jednu odluku kojom nije uvažio molbu za pomilovanje osuđenog lica za počinjeno krivično djelo (član 327).

9. Glava dvadeset sedma Krivičnog zakonika Crne Gore (krivična djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja):


- Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je donio četiri odluke kojima nije uvažio molbe za pomilovanje osuđenih lica za počinjena krivična djela (član 348, 348, 348, 348);


- Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je donio tri odluke kojima je uvažio molbe za pomilovanje osuđenih lica za počinjena krivična djela (član 348, 339, 339).


10. Glava dvadeset osma Krivičnog zakonika Crne Gore (krivična djela protiv bezbjednosti računarskih podataka):


- Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je donio jednu odluku kojom nije uvažio molbu za pomilovanje osuđenog lica za počinjeno krivično djelo (član 352);


- Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je donio jednu odluku kojom je uvažio molbu za pomilovanje osuđenog lica za počinjeno krivično djelo (član 352).


11. Glava trideseta Krivičnog zakonika Crne Gore (krivična djela protiv državnih organa):


- Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je donio dvije odluke kojima nije uvažio molbe za pomilovanje osuđenih lica za počinjena krivična djela (član 376, 382);


- Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je donio dvije odluke kojima je uvažio molbe za pomilovanje osuđenih lica za počinjena krivična djela (član 376, 384).


12. Glava trideset druga Krivičnog zakonika Crne Gore (krivična djela protiv javnog reda i mira):


- Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je donio sedam odluka kojima nije uvažio molbe za pomilovanje osuđenih lica za počinjena krivična djela (član 399, 401a, 403, 399, 399, 403, 403);


- Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je donio jednu odluku kojom je uvažio molbu za pomilovanje osuđenog lica za počinjeno krivično djelo (član 403).


13. Glava trideset četvrta Krivičnog zakonika Crne Gore (krivična djela protiv službene dužnosti):


- Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je donio jednu odluku kojom je uvažio molbu za pomilovanje osuđenog lica za počinjeno krivično djelo (član 416).