Izjava predsjednika Đukanovića nakon večere za lidere država Zapadnog Balkana

11/05/2022

Izjava predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića nakon večere za lidere država Zapadnog Balkana koju je organizovao visoki predstavnik EU za vanjske poslove i bezbjednosnu politiku Žozep Borelj:


Pitanje: Upravo je završena neformalna večera lidera Zapadnog Balkana, koje su ključne poruke nakon večerašnjeg susreta?

Predsjednik Đukanović: Prije svega, drago mi je da je nastavljen kontinuitet dijaloga u ovom formatu koji organizuje Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku sa liderima sa ZB. 

Ovo je razgovor u bitno promijenjenim okolnostima nakon ruske agresije na Ukrajinu i ovo je razgovor koji je uslijedio nakon naše percepcije da je ruska agresija na Ukrajinu dodatno osvijetlila važnost jasne i dogledne evropske perspektive za sve zemlje ZB. Dakle, ovo je bila prilika da razgovaramo o mogućem novom kvalitetu i intezitetu odnosa EU sa zemljama  ZB.

Iskoristio sam priliku da saopštim kako mi vidimo posljedice tog malignog uticaja trećih zemalja u našem regionu, ne samo od ruske agresije na Ukrajinu, nego i prije toga. Podsjetio sam na pokušaj državnog udara u Crnoj Gori 2016. godine i na kontinuitet te doktrine destrukcije koja ima za cilj da osujeti evropsku i evroatlantsku perspektivu zemalja ZB i ukazao na evidentne poljedice takve politike koje se ogledaju prije svega  u ponovnoj restauraciji nacionalističkih i retogradnih politika koje u suštini usporavaju kretanje zemalja ZB ka evropskom sistemu vrijednosti. Takođe, afirmisao sam ono što je nova politika EU nakon ruske agresije na Ukrajinu, afirmisao sam novi kvalitet, jedinstvo, odlučnost i efikasnost koje je EU pokazala i izrazio nadu da to neće biti kratkotrajno, da to neće biti sezonski uzlet nego da će se pretvoriti zaista u jednu novu praksu  koja će karakterisati politiku EU na dugi rok.

Ponovio sam da imamo interes, kao zemlje ZB ali paralelno sa tim imamo interes kao Evropljani, jasno je da se cio svijet nalazi pred novom stranicom geopolitike i ono za šta smo zainteresovani kao Evropljani, jednako mi koji nijesmo iz zemalja članica EU kao i oni koji su u zemljama članicama EU, da upravo Evropa sačuva i unaprijedi svoju geopolitičku konkurentnost, i saopštio sam naše viđenje da ta misija mora početi od konsolidacije Evrope, ne samo konsolidacije EU nego konsolidacije Evrope, što će reći – pune pažnje prema ZB, stvaranje uslova da ZB dobije vjetar u jedra da savladamo sve ono što su izazovi reformi i usvajanju standarda da bi ispunili uslove za dogledno članstvo u EU.

Mislim da je razgovor bio veoma dragocjen i veoma koristan. Mislim da postoji svijest i kod nas i kod naših sagovornika da se otvara jedna nova šansa koju mi treba da iskoristimo tako što ćemo uložiti maksimum napora da obnovimo jedan tempo i kvalitet reformi koje su bile karakteristične za zemlje ZB u periodu do prije nekoliko godina, a istovremeno i da EU prevaziđe dosadašnju praksu slanja različitih poruka. To slanje različitih poruka nažalost zamagljuje jasnu evropsku perspektivu za zemlje ZB, a kada se ta perspektiva zamagli onda destrukcija koja dolazi sa trećih adresa, sa adresa koje su antievropski nastrojene, onda nailazi lakše plodno tle na samom ZB i kasnije doprinosi tom dodatnom usporavanju procesa emancipacije i evropeizacije zapadno-balkanskih društava. Mislim da smo to jasno razumjeli u ovom razgovoru i očekujem da će tonovi iz ovog razgovora doprinijeti da se u svim forumima unutar EU, i u EP i u EK i u zemljama članicama prenesu i da doprinesu da se ta poruka iz EU prema ZB usaglasi, da bude jedinstvena,  optimistična, podsticajna, da je mi iskoristim na pravi način, i da na taj način otvorimo perspektivu za što brže članstvo u EU svih naših zemalja.

Komentar predsjednika Đukanovića na izjavu francuskog predsjednika Makrona o formiranju nove političke zajednice u Evropi:


Pitanje: Pomenuli ste konsolidaciju Evrope. Kako u tom kontekstu vidite nedavnu izjavu predsjednika Francuske Emanuela Makrona kada je riječ o proširenju, odnosno o ostalim zemljama u Evropi koje nijesu trenutno članice EU?

Predsjednik Đukanović: Ta izjava sama po sebi ima težinu. Nije riječ samo o trenutnom predsjedavanju EU od strane Francuske nego o izjavi koju saopštava predsjednik jedne od najvećih evropskih zemalja i samim tim zemalja koje imaju izuzetno veliki uticaj na kreiranju ukupne politike EU. Ja bih rekao da će trebati dodatnog razgovora na tu temu: šta se sve podrazumijeva pod idejom političke zajednice koju je saopštio predsjednik Makron. Ali, nezavisno od toga  meni se čini da je sada nama nasušno potrebna poruka da sve zemlje ZB imaju mjesto u EU i da će tempo zauzimanja tog mjesta zavisiti samo od jednog faktora - od naše sposobnosti da realizujemo reforme, da dostignemo standarde i da ćemo dalje afirmišući politiku regate, svako iskoristiti svoju šansu, zavisno od svojih sposobnosti, a ja onda ne zebem od toga. To će razviti zdravu konkurenciju na ZB i siguran sam da će u krajnjoj liniji, u ne tako dalekom periodu, dovesti do članstva svih zemalja ZB u EU.Predsjednik Crne Gore