KABINET PREDSJEDNIKA CRNE GORE

Šef kabineta


Miodrag Radović


Telefon:+382 20/241-410
Fax:+382 20/245-849
E-mail: miodrag.radovic@predsjednik.me

Savjetnica za odnose sa javnošću


Andrijana Marković


Telefon:+382 20/248-611
Fax:+382 20/248-601
E-mail: andrijana.markovic@predsjednik.me

Savjetnik za socijalnu i zdravstvenu zaštitu


dr. Amer Halilović


Telefon:+382 20/242-266
E-mail: amer.halilovic@predsjednik.me

Savjetnik za ustavni sistem i pravna pitanja


Boris Bastijančić


Telefon:+382 248-661
E-mail: boris.bastijancic@predsjednik.me

Savjetnik za ekonomska pitanja


Petar Ivanović


Telefon:+382 20/246-732
E-mail: petar.ivanovic@predsjednik.me

Savjetnica za vanjsku politiku


Tamara Brajović


Telefon:+382 20/244-723
E-mail: tamara.brajovic@predsjednik.me

Savjetnica za identitetska pitanja


Radojka Rutović


Telefon:+382 20/672-067
E-mail: radojka.rutovic@predsjednik.me

Savjetnik za odbranu i bezbjednost


Veselin Veljović


E-mail: veselin.veljovic@predsjednik.me

Savjetnica za saradnju sa državnim organima


Nataša Pešić


Telefon:+382 20/242-780
E-mail: natasa.pesic@predsjednik.me

Savjetnik za ljudska prava i slobode


Srđan Spaić


Telefon:+382 20/248-611
E-mail: srdjan.spaic@predsjednik.me