PREDSJEDNIK CRNE GORE


KontaktZa službene kontakte:


Kabinet Predsjednika:


Telefon:+382 20/242-388
E-mail:kabinet@predsjednik.me
Adresa:Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.12, 81000 Podgorica, Crna Gora

Za medije:


Služba za informisanje:


Telefon:+382 20/248-611
E-mail:predsjednik.info@gmail.com

Za građane:


Odjeljenje za obradu predstavki i žalbi:


Telefon:+382 20/242-152
E-mail:nada.mugosa@predsjednik.me