Predsjednik Đukanović primio akreditivna pisma novoimenovanih, izvanrednih i opunomoćenih ambasadora

01/11/2019

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović primio je akreditivna pisma novoimenovanih, izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Suverenog Viteškog Malteškog Reda, Nj.E. Đan Anibala Rosija di Medelane, Republike Jermenije, Nj.E. Ashota Hovakimiana, Urugvaja, Nj.E. Enrikea Loedela, Kraljevine Holandije, Nj.E. Žila Arnouta Bešhor Plaga i Velikog Vojvodstva Luksemburga, Nj.E. Filipa Donkela.

Predsjednik Đukanović je nakon ceremonije prijema akreditivnih pisama, pojedinačno primio ambasadore i poželio im dobrodošlicu u Crnu Goru i uspješno obavljanje diplomatske misije u obostranom interesu uz ohrabrenje za inicijativnost i saradnju. Predsjednik je novoimenovane ambasadore upoznao sa unutrašnjim prilikama, stalnim napretkom Crne Gore i posvećenošću u sprovođenju reformi u cilju daljeg demokratskog i ekonomskog razvoja, naglašavajući da kontinuiranom evropeizacijom države i društva dosljedno težimo da pripadamo krugu razvijenih evropskih demokratija i njihovim sistemima vrijednosti.


U razgovoru sa ambasadorom Suverenog Viteškog Malteškog Reda, predsjednik Đukanović je uspješnom ocijenio dosadašnju saradnju i istakao  zadovoljstvo što Crna Gora i Suvereni Viteški Malteški Red baštine temeljne vrijednosti hrišćanske civilizacije, njegujući tradicionalno prijateljske odnose. On je  naglasio da su visoki moralni principi i humanitarna diplomatija koji čine okosnicu djelovanja Reda od suštinske važnosti u vrijeme kada se svijet suočava sa brojnim izazovima. Uz podsjećanje na prošlogodišnji susret sa Velikim majstorom Reda ukazao je na značaj frekventnog dijaloga na visokom nivou u cilju intenziviranja saradnje, čemu bi doprinijelo i otvaranje rezidentne ambasade u Crnoj Gori. Zahvalio je ambasadoru za namjeru Reda da pomogne dalje čuvanje Ikone bogorodice Filermose cijeneći da je zajednički interes da se ona učini dostupnom vjernicima i svim građanima. Pozdravio je mogućnosti za saradnju u oblasti zdravstva i podrške invalidnim licima, kao i snaženje kulturne saradnje.

Ambasador Medelan je zahvalio Predsjedniku na razumijevanju njihove misije da unaprijede kvalitet našeg zdravstva. Posebno je apostrofirao spremnost naučne zajednice da dođe u Crnu Goru i prenese znanja neophodna za dalji razvoj, što predstavlja i odličnu osnovu za širenje njihove kulture.


Predsjednik Đukanović je u razgovoru sa ambasadorom Jermenije izrazio zadovoljstvo prijateljskim odnosima dvije države i ukazao na potrebu intenziviranja političkih kontakata na najvišem nivou čime bi se produbila ukupna bilateralna saradnja. On je podsjetio na dugu tradiciju međudržavnih odnosa  iz vremena Sovjetskog Saveza i bivše Jugoslavije, uz ocjenu da ti odnosi ni danas nijesu izgubili na kvalitetu. Istakao je značaj povezivanja poslovnih zajednica dvije zemlje i tješnje privredne saradnje i turističkih tokova. Crna Gora sa Jermenijom može sarađivati i u oblasti zdravstvene zaštite i turizma, kao i u kulturnoj djelatnosti.

Ambasador Hovakimian je kazao da mu je čast što je u Crnoj Gori i podsjetio na dugotrajno prijateljstvo i istorijske veze dvije države ističući da se Jermenija ugledala na Crnu Goru i njen slobodarski duh. Upoznao je Predsjednika sa velikim reformama u jeremenskom državnom sistemu i naglasio značaj razmjene posjeta na najvišem nivou, jačanja ugovorne baze i ukidanja viza uz obostranom interesu. Najavio je održavanje biznis foruma u Crnoj Gori sredinom naredne godine i istakao spremnost za dijeljenje iskustava u tehnološkom napretku i inovativnim rješenjima. On je prenio punu podršku jermenskih vlasti daljoj integraciji Crne Gore u EU.


U razgovoru sa ambasadorom Urugvaja, predsjednik Đukanović je kazao da tradicionalno prijateljske odnose treba unaprijediti kroz uspostavljanje političkog dijaloga na najvišem nivou. Istakao je pozitivnu ulogu i doprinos koju crnogorski iseljenici u Urugvaju mogu pružiti snaženju prije svega ekonomskih i kulturnih veza dvije države, čemu Crna Gora od obnove nezavisnosti pridaje posebnu pažnju. Na liniji razvojnih politika Crne Gore, Predsjednik je ukazao na potrebe unapređenja infrastrukture, energetike, turizma i usluga i proizvodnje hrane. U tom kontekstu je ukazao na značaj promocije naših potencijala na urugvajskom tržištu, razmjenu znanja i iskustava u nauci i kulturi.

Ambasador Loedel je uz veliko zadovoljstvo susretom, kazao da je Urugvaj odavno zainteresovan za Crnu Goru, posebno i zbog brojne crnogorske zajednice koja dvije države može još više zbližiti. Uz podršku razvojnoj ambiciji Crne Gore iskazao je inzeresovanje za saradnju u oblasti zelene energije, u kojoj Urugvaj ima poziciju četvrte zemlje u svijetu. Razgovarano je o saradnji u trgovini i kulturi, kao i uzajamnim posjetama mladih iz obje zemlje.


Predsjednik Đukanović je u razgovoru sa ambasadorom Kraljevine Holandije ocijenio da su bilateralni odnosi Crne Gore i Holandije na zavidnom nivou, uz jasno prepoznat prostor za intenziviranje i širenje saradnje dvije zemlje na bilateralnom nivou, kao i NATO saveznicom i jednom od uticajnijih članica EU. On je u tom kontekstu ukazao na značaj jasne evropske perspektive za ZB, kao uslova njegove stabilnosti i evropeizacije društava. Ako EU nastavi sa politikom proširenja Crna Gora će nesumnjivo biti prva naredna članiva, ocijenio je Predsjednik uz poruku da ćemo nezavisno od članstva nastaviti posvećeno sa reformama i proces pregovaranja iskoristiti na najbolji način da se pripremimo za evropsku porodicu. Zahvalio je Holandiji na podršci u tom procesu, posebno u oblasti pravosuđa, odbrane, transferu znanja i unapređenju ljudskih prava i sloboda. Dvije države imaju perpektivu saradnje i u sektoru policije i ekonomije, kazao je Predsjednik, apostrofirajući pozitivna iskustva sa kompanijom Damen, koja doprinosi boljem pozicioniranju Crne Gore kao kvalitetne nautičke destinacije. 

Ambasador Plag je čestitao Crnoj Gori na očuvanju mira i doprinosu regionalnoj stabilnosti. On je naglasio da će jedan od prioriteta njegove misije biti pristupanje Crne Gore i ostalih zemalja ZB EU, ističući da Holandija smatra da Crna Gora treba da bude dio Unije. Potrebni ste nam i vi i cijeli ZB, kazao je Plag i iskazao spremnost za podršku u ključnim oblastima pregovora.


Tokom razgovora sa ambasadorom Velikog Vojvodstva Luksemburga, Predsjednik je uz ocjenu da su bilateralni odnosi dvije zemlje odlični izrazio zahvalnost Luksemburgu na kontinuiranim zalaganjima i podršci ostvarivanju naših vanjskopolitičkih ciljeva. On je podsjetio na prioritete državne politike, nastavak dobrog tempa ekonomskog rasta, dalji razvoj institucija, efikasnost u vladavini prava i dalji napredak u integracijama. On je ponovio zabrinutost zbog usporavanja tog procesa, ističući da je Evropi potrebno više, a ne manje jedinstva. 

On je zahvalio ambasadoru za učešće njegove države na Igrama malih zemalja i iskazao interes za održavanjem frekventnog dijaloga na visokom nivou. Dvije države imaju prostora za saradnju u oblasti ekonomije, održivog razvoja, zaštite životne sredine, kao i turizma i kulture, što će pospješiti obostrana  snažnija promocija potencijala.

Ambasador Donkel je posebno ukazao na  doprinos crnogorske zajednice jačanju odnosa sa Crnom Gorom, ističući da je riječ o uglednim i često visoko pozicioniranim građanima. Istakao je punu podršku integraciji Crne Gore u EU i izrazio nadu u donošenje pozitivne odluke o Sjevernoj Makedoniji i Albaniji u bliskoj budućnosti. Kao prioritete bilateralne saradnje istakao je početak pregovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i zbližavanje poslovnih sektora. Posebno je pohvalio intenzivan i brz razvoj Crne Gore koji će je preporučiti za članstvo u EU.


/**/