Izjave predsjednika Đukanovića i predsjednice Zourabichvili

07/10/2021

Izjava predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića nakon sastanka sa pedsjednicom Gruzije Salome Zourabichvili:


Poštovana predsjednice Zourabichvili,

Prije svega hvala na riječima srdačne dobrodošlice. Već ste napomenuli, ovo je prva posjeta između naše dvije zemlje na ovom nivou, i vjerujem da će zaista biti snažan podsticaj da naše prijateljstvo nadogradimo veoma razuđenim i kvalitetnim međudržavnim odnosima. 

Naši odnosi su, već sam kazao, prijateljski, u neku ruku i partnerski bez obzira što je, kao što ste kazali, Crna Gora dostigla svoju prvu ambiciju članstva u NATO savezu, mi sa Gruzijom u okviru mirovnih operacija u kojima zajedno učestvujemo, Crna Gora kao članica, Gruzija kao važan partner i participant u mirovnim naporima NATO saveza i svih krupnih geopolitičkih igrača zainteresovanih za obnovu narušenog mira na raznim djelovima svijeta, imamo izuzetno partnersko iskustvo saradnje sa vašom zemljom.

Dolazim u Gruziju sa namjerom da potvrdim naše prijateljstvo i sa jasnom namjerom da podržim vrlo konstruktivnu politiku koju vaša zemlja vodi na unutrašnjem, regionalnom i ukupnom međunarodnom planu.  Kao prijatelji, veoma pažljivo pratimo i domaće političke prilike u vašoj zemlji, političke prilike u vašem regionu, i pratimo vaše napore da dostignete ono što su strateški izbori vaše državne politike. Pozdravljamo sve napore koje ulažete da se u Gruziji uspostavi jedna puna politička stabilnost jer i naše iskustvo govori da bez pouzdane, kvalitetne političke stabilnosti nije moguće ostvariti nijedan sledeći cilj. 

Već sam kazao i želim da ponovim, vrlo pozdravljamo vašu konstruktivnu ulogu i politiku u jednom komplikovanom regionu. Govorim to iz perspektive jednog drugog takođe veoma komplikovanog regiona ZB u kojem mi živimo i utoliko više cijenimo vašu brigu za uspostavljanje punije i kvalitetnije regionalne stabilnosti. Jednako tako, želim da ponovim nešto što je opšte poznato, Crna Gora podržava u punoj mjeri, ne samo teritorijalni integritet i suverenitet Gruzije, kada govorim o teritorijalnom integritetu mislim u međunarodno priznatim granicama, nego nedvosmisleno podržavamo i ono što je vaš izbor. Mi smo za sebe prije izvjesnog vremena tražili pravo na slobodan izbor naše budućnosti, nije to prolazilo uz jednodušnu podršku ni u našoj zemlji ni u regionu, ni na važnim geopolitičkim adresama, ali ipak, rekao bih da se Crna Gora sada već potpuno stabilno kreće ka ostvarenju svojih strateško-političkih izbora. Jednako takvo pravo tražimo i poštujemo i za svaku zemlju. Prema tome, Gruzija je takva zemlja, suverena, međunarodno priznata zemlja, uz to i naš prijatelj i mi zaista bez imalo ustručavanja u svakoj prilici gdje god se na međunarodnom planu razgovara na tu temu podržavamo takvo pravo vaše države i to ćemo nastaviti da radimo. 

Crna Gora sada prolazi jedno zanimljivo i sasvim novo političko iskustvo. Mi smo imali jednu kontinuiranu vlast tokom prethodnih trideset godina, prošle godine je došlo do promjene vlasti, pozdravili smo to vjerujući da svaka promjena vlasti donosi neki novi impuls demokatskom razvoju zemlje. Međutim, kada se promjena vlasti događa u ovako komplikovanim geopolitičkim okolnostima ona nije nažalost samo unutrašnje političko pitanje nego biva i geopolitičko pitanje, i danas je ZB poprište opet sukobljavanja raznih geopolitičkih projekcija. Uprkos tome, želim da kažem da sam čvrsto uvjeren, i na bazi ovog novog jednogodišnjeg iskustva, da Crna Gora ostaje stabilno na putu dalje evropske integracije. Pored članstva u NATO, mi smo i zemlja koja je najdalje odmakla u procesu pregovaranja sa EU, imamo otvorena sva pregovaračka poglavlja, nažalost, imamo i žal zbog pada interesovanja EU poslednjih godina da nastavi politiku proširenja, ali ne samo mi nego sve zemlje našeg regiona borimo se da probudimo ili povratimo interesovanje EU za dalju evropeizaciju našeg regiona, i želim da vam kažem da je jučerašnji Samit EU-ZB održan u Ljubljani udahnuo jedan novi dah optimizma i vjerujem da bi se mogla obnoviti intezivnija saradnja između ZB i EU u korist jasne i dogledne evropske perspektive svake od naših zemalja.

Uostalom, podijelili smo to razmišljanje. Nema geopolitičkog vakuuma ako EU i NATO nijesu dovoljno prisutne na evroatlanskom prostoru onda se obavezno pojavi interosavanje trećih strana. Na neki način to je legitimno, geopolitički interesi to na neki način podrazumijevaju, ali podrazumijevaju i to da bi ključna inicijativa i uloga i ključna ponuda tim regionima morala da stiže upravo sa tih za nas najvažnijih adresa a to su evropske i evroatlanske adrese. Nadajmo se da će se stvari u vašem i u našem regionu i u narednim godinama odvijati u tom za nas poželjnom smjeru. 

Kazali ste, i želim da ponovim, vidim veliku šansu za razvoj bilateralne saradnje. Uz ovo uspostavljenje, vjerujem, redovnog političkog dijaloga na najvišem nivou, vidim ozbiljne šanse za unapređenje saradnje u oblasti ekonomije i kulture. Vrlo poštujemo ono što je kulturno istorijsko nasljeđe vaše zemlje, vrlo smo ponosni na kulturno istorijsko nasljeđe naše zemlje, i smatramo da bi, između ostalog, i kroz potpisivanje bilateralnog sporazuma  u toj oblasti trebali unaprijediti našu ugovornu bazu i stvoriti uslove da sa tim kulturnim dobrima upoznamo građane i jedne i druge države. Ozbiljne šanse su i u oblasti turizma, proizvodnji hrane i energetike, i vjerujem da ćemo ih umješno koristiti u narednom periodu. 

Gospođo Predsjednice,

Uz ponovljenu zahvalnost za izuzetno gostoprimstvo u kojem uživamo u Vašoj zemlji, prije svega zaključujem najboljim željama za Vašu zemlju, najboljim željama za ostvarenje onoga što su vaši strateški ciljevi i željom da nastavimo dalji razvoj naših odnosa, i željom da Vas u bliskoj budućnosti ugostimo u Crnoj Gori u okviru uzvratne posjete predsjednice Gruzije predsjedniku Crne Gore.

Hvala vam na pažnji.

Prevod izjave predsjednice Gruzije Salome Zourabichvili:

Vaša posjeta Gruziji jako je važna za budućnost, demokratsko-ekonomski razvoj zemlje. Razgovarali smo o odnosima u geopolitičkom domenu i objasnila sam situaciju za okupirane teritorije i svakodnevnu torturu društva, ali i da se uprkos tome nastavljamo kretati putem evropskih integracija i to se nije zaustavilo ni za trenutak. Na tom putu nam je potrebna i politička podrška i razmjena iskustava, a Crna Gora je zato veoma važan partner za nas jer je uspjela da ostvari svoje ambicije.

Analizirali smo geopolitičku situaciju u našim regionima. Iako postoje brojne razlike, ima zajedničkih zaključaka, a jedan od njih je da, što važi za Zapadni Balkan i region Kavkaza, a to je prisustvo EU. 

Osjećamo da je to prisustvo presudno važno za naše zemlje i za rješavanje političkih kriza. Bilo bi još važnije za našu blisku budućnost da EU posveti više pažnje Gruziji u dijelu svoje vanjske politike. To možemo da vidimo jer vanjska politika EU ne može biti ozbiljna ako se u regionima Kavkaza i Zapadnog Balkana ne brane evropske vrijednosti. 

Razgovarali smo o uzajamnim odnosima i saradnji u oblastima poljoprivrede, ekonomije, turizma, parlamentarizma ali to su smjerovi i nešto što će dati konkretne obrise našim odnosima i to će biti konkretizovano i u očima građana.
Predsjednik Crne Gore