Saopštenje sa sastanka Đukanović - Majer Harting

06/07/2018


Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović primio je danas generalnog direktora za Centralnu Aziju i Evropu u Evropskoj službi vanjskih poslova (EEAS) Tomasa Majer- Hartinga. Sagovornici su razmijenili mišljenja u pogledu unutrašnje političke situacije u Crnoj Gori, napretku naše države u pregovorima s Unijom i prilikama u regionu.

Predsjednik Đukanović je izrazio zadovoljstvo partnerskom saradnjom sa EU i istakao odlučnost Crne Gore da nastavi da radi na strateškom cilju usvajanja evropskih vrijednosti kroz dinamiziranje reformi, očuvanje tempa ekonomskog rasta i jačanje institucija kao osnova vladavine prava. On je ukazao da je važno sačuvati izvjesnost perspektive proširenja Evropske unije, ne samo za Crnu Goru koja je najviše odmakla u pregovaračkom procesu,vec i za region u cjelini.

Predsjednik je istakao da će prioritetne obaveze, u okviru pregovaračkog procesa, u narednom periodu biti fokusirane na ispunjenje privremenih mjerila u poglavljima koja se odnose na vladavinu prava što će obezbijediti i, kako je kazao, dinamičniji nastavak otvaranja preostalih poglavlja pravne tekovine, ali i zatvaranje onih u kojima su pregovori već u toku.

Generalni direktor Majer - Harting je istakao da je Crna Gora zemlja predvodnica u pregovaračkom procesu i pohvalio  njenu konstruktivnu ulogu u regionu, uz konstataciju da je uspjeh u pregovorima čini pozitivnim primjerom ostalim državama aspirantima za članstvo. 

Sagovornici su se saglasili da je u najboljem interesu svih političkih subjekata i države u cjelini sto skorije pokretanje dijaloga u okviru institucija sistema, što će doprinijeti bržem napretku Crne Gore ka članstvu u EU.