Saopštenje

18/02/2021

Predsjednik Crne Gore je u skladu s članom 95 Ustava Crne Gore zatražio mišljenje nadležnog skupštinskog odbora na predlog opoziva određenog broja ambasadora Crne Gore.

Poslovnik Skupštine Crne Gore u članu 67 propisuje da u radu odbora, po pozivu, mogu učestvovati predstavnici Vlade, predstavnici naučnih i stručnih institucija, drugih pravnih lica i nevladinih organizacija, kao i pojedini stručni i naučni radnici, bez prava odlučivanja. 

Predsjednik djeluje u skladu s Ustavom i zakonom, i neće prisustvovati sjednici Odbora.

Nataša Pešić

Savjetnica za saradnju sa državnim organima