Reagovanje na više objava u medijima povodom procedure opoziva ambasadora

16/02/2021

Predsjednik Crne Gore postavlja i opoziva ambasadore.

Ambasador je dužan da djeluje u skladu sa instrukcijama Ministarstva vanjskih poslova. Svako nerazumijevanje ili nejasnoća u pogledu instrukcije rješava se na relaciji ambasador – MVP, mimo javnosti.

Očuvanje ugleda Crne Gore i dostojanstva diplomatske profesije je zajednički interes. Dio toga je dogovor Predsjednika i predstavnika Vlade od 26. januara. 

Poštovanje dogovora je odgovornost i obaveza svih strana. Jednako tako su i dužnost Predsjednika da odluku o opozivu ambasadora donese u skladu sa ustavnim i zakonskim procedurama, i dužnost MVP da na osnovu ispoštovane unutrašnje procedure o tome pravovremeno i valjano obavijesti zemlju prijema. Jedino time snažimo vladavinu prava i nadograđujemo demokratske kapacitete institucija i društva.

Predsjednik je 8. februara zatražio mišljenje nadležnog skupštinskog Odbora. Do danas, 16. februara, ovo mišljenje nije dobijeno. 

Predsjednik će postupiti shodno Ustavu i poštujući dogovor.

Tamara Brajović, 

Savjetnica za vanjsku politiku