Reagovanje savjetnice Predsjednika za vanjsku politiku Tamare Brajović

15/02/2021

Nije uobičajeno da se traži mišljenje nadležnog skupštinskog Odbora za redovne opozive. Odnosno onda kada je kao razlog za opoziv navođeno istek mandata ili sticanje zakonom utvrđenih uslova za starosnu penziju. 

Od 30 godina koje pominje poslanik Miodrag Lekić, Crna Gora nešto više od 14 i po godina postavlja i opoziva ambasadore.

Od tih 14 i po godina, Đukanović je 2 i po godine predsjednik Crne Gore. Za to vrijeme svaki opoziv je bio iz prethodno navedenih razloga.

Poštujući Ustav i uvažavajući Skupštinu kao dio kohabitacione vlasti, predsjednik Đukanović je u ovom slučaju, kada je predlog za opoziv motivisan izborom nove Vlade, zatražio mišljenje o predlogu opoziva od nadležnog skupštinskog Odbora.

Nakon pribavljanja mišljenja, Predsjednik će, shodno svojim Ustavnim nadležnostima, djelovati u pravcu realizacije dogovora sa sastanka sa predstavnicima Vlade.

Dodatno, radi preciznosti - mišljenja nadležnog Odbora u postupku postavljena ili opoziva ambasadora, pribavlja predsjednik države, a ne predsjednik Vlade.


Tamara Brajović

Savjetnica za vanjsku politiku