Predsjednik Đukanović vratio na ponovno odlučivanje zakone koje je donijela Skupština Crne Gore 27. saziva na Četrvrtoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2020. godini

02/01/2021

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović na osnovu člana 94 stav 1 Ustava Crne Gore vratio je na ponovno odlučivanje zakone koje je donijela Skupština Crne Gore 27. saziva na Četrvrtoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2020. godini, dana 29. decembra 2020. godine.SKUPŠTINA CRNE GORE

predsjedniku Aleksi BečićuBroj: 01-2327/20

Podgorica, 31. decembar 2020. godine


  

Gospodine predsjedniče Skupštine,


Na osnovu člana 94 stav 1 Ustava Crne Gore vraćam na ponovno odlučivanje zakone koje je donijela Skupština Crne Gore 27. saziva na Četrvrtoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2020. godini, dana 29. decembra 2020. godine.


R a z l o z i


Na Četrvrtoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2020. godini, dana 29. decembra 2020. godine usvojeni su: 1) Zakon o izmjeni Zakona o radu; 2) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica; 3) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima; 4) Zakon o dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti; 5) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama; 6) Zakon o izmjenama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga.

Shodno članu 90 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, propisano je: ,,Kvorum se utvrđuje primjenom elektronskog sistema za glasanje, na način što je svaki poslanik dužan da se lično identifikuje (prijavi) ubacivanjem identifikacione kartice u poslanički pult na svom sjedištu ili na osnovu evidencije generalnog sekretara Skupštine'. Stoga je otvoreno pitanje da li je prilikom početka predmetne sjednice i usvajanja njenog dnevnog reda postojao kvorum, a samim tim i pitanje demokratskog legitimiteta, kao i usaglašenosti usvojenih zakona sa Ustavom Crne Gore i važećim pravnim propisima.

Takođe, ukazujem i na otvoreno pravno pitanje konstatovanja prestanka mandata poslaniku Filipu Adžiću i potvrđivanja mandata Suade Zoronjić, s obzirom na većinski donešenu negativnu odluku Državne izborne komisije, kao i na ukupnu parlamentarnu praksu u Crnoj Gori da se mandat člana Parlamenta potvrđuje tek na predlog tog nezavisnog institucionalnog autoriteta.

Saglasno prednje navedenom, vraćam na ponovno odlučivanje Skupštini: 

1) Zakon o izmjeni Zakona o radu; 

2) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica; 

3) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima;

4) Zakon o dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti;               

5) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama; 

6) Zakon o izmjenama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i 

7) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga.Milo Đukanović