Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović uputio Skupštini Crne Gore predlog za mandatara za sastav Vlade

08/10/2020

SKUPŠTINA CRNE GORE

                                 predsjedniku Aleksi Bečiću


Na osnovu člana 95 tačka 5, člana 103 stav 1 Ustava Crne Gore (Službeni list Crne Gore, br. 001/07, 038/13) i shodno članu 183 Poslovnika Skupštine Crne Gore (Službeni list Republike Crne Gore, br. 051/06 od 04.08.2006, 066/06 od 03.11.2006, Službeni list Crne Gore, br. 088/09 od 31.12.2009, 080/10 od 31.12.2010, 039/11 od 04.08.2011, 025/12 od 11.05.2012, 049/13 od 22.10.2013, 032/14 od 30.07.2014, 042/15 od 29.07.2015, 052/17 od 08.08.2017, 017/18 od 20.03.2018, 047/19 od 12.08.2019), podnosim 


P R E D L O G


da mandatar za sastav Vlade bude Zdravko Krivokapić.


OBRAZLOŽENJE


Danas, 8. oktobra 2020. godine obavio sam konsultacije o mandataru za sastav Vlade sa nosiocima lista koalicija: Za budućnost Crne Gore - Zdravkom Krivokapićem, Mir je naša nacija - Aleksom Bečićem i Crno na bijelo - Dritanom Abazovićem. Time su se stekli uslovi da za mandatara za sastav Vlade predložim Zdravka Krivokapića, koji će u 

roku utvrđenom Ustavom Crne Gore, pripremiti program i predložiti njen sastav, o čemu će se izjasniti 27. saziv Skupštine Crne Gore na jednoj od predstojećih sjednica redovnog jesenjeg zasijedanja.Podgorica, 8. oktobar 2020. godine                          

         

Milo Đukanović