Odgovori na novinarska pitanja predsjednika Đukanovića nakon održanih konsultacija o mandataru za sastav Vlade Crne Gore

08/10/2020

Predsjednik Đukanović o tome da li sudije koje su u trećem mandatu treba da podnesu ostavke:


Pročitao sam pažljivo Izvještaj i vidjeli ste da u nekim  završnim stavovima se upravo ukazalo na očekivanja naših evropskih partnera da se preduzmu značajnije reforme u oblasti pravosuđa, da se preduzmu značajnije promjene u dijelu izbornog zakonodavstva, i kada su u pitanju ekonomski kriterijumi na području konkurencije. Vjerovatno da bi i mi bez monitoringa međunarodnih partnera mogli doći do zaključka da su to neke od važnih oblasti na kojima moramo pojačati svoju pažnju i uložiti dodatni reformski kapacitet crnogorskog društva jer jasno je da nam je potrebna konkurentnija ekonomija na tržištu ujedinjene Evrope i jasno je da nam je potreban efikasnije ispunjavanje privremenih mjerila iz pregovaračkih poglavlja 23. i 24. da bi u novoj fazi nakon što smom otvorili sva pregovaračka poglavlja počeli proces intezivnijeg zatvaranja. Bez ispunjavanja privremenih mjerila poglavlja 23. i 24. nema početka zatvaranja pregovaračkih poglavlja. To nas dovodi do sledećeg zaključka – moramo malo pažljivije razgovarati sa našim ključnim međunarodnim partnerima, u ovom slučaju sa Evropskom unijom. Nije dovoljno samo naše tumačenje ustavno – pravnog sistema Crne Gore, ukoliko već želimo da budemo dio Evropske unije mi moramo razmišljati i o njihovom tumačenju našeg ustavno – pravnog sistema je smo se opredijelili da kroz harmonizaciju našeg zakonodavstva sa evropskom pravnom tekovinom stvorimo pretpostavku za punu integraciju crnogorskog društva u evropski sistem vrijednosti. Ukoliko želimo da insistiramo samo na svom suvereno pravu da jedino mi interpretiramo naš ustavno – pravni sistem, onda se moramo odreći ideje da budemo dio savremenih evropskih integracija, dakle, moramo pažljivo zajedno sa partnerima čitati ono što su norme našeg ustavno – pravnog sistema i istovremeno što su očekivanja od naših partnera ukoliko žele da drže otvorena vrata za ispunjavanje našeg strateškog cilja.

Ja nijesam svakako adresa koja treba da daje tumačenje našeg ustavno – pravnog sistema, zbog toga ću vas uskratiti i za direktan odgovor na vaše pitanje jer to prosto pripada drugim djelovima vlasti u našem sistemu, ali ću se snažno založiti za to da tragom Izvještaja i ove ključne preporuke u narednom periodu pažljivije radimo sa našim evropskim partnerima, da pokušamo da dođemo do zajedničkog tumačenja i našeg ustavno – pravnog sistema i naših obaveza u pogledu poštovanja neke demokratske prakse u razvijenim evropskim državama, i da dođemo do rješenja koja neće predstavljati prepreku, naprotiv, koja će omogućiti dinamičniji napredak Crne Gore na putu evropskih integracija.

Predsjednik odgovorio na pitanje da li će potpisati izmjene Zakona o slobodi vjeroispovijesti: 


Kada je u pitanju Zakon o slobodi vjeroispovijesti, kod mene kao Predsjednika Crne Gore imaće isti tretman kao što su imali svi do sada donešeni zakoni. Dakle, u principu uvijek poštujem ono što je volja parlamentarne većine koja jedina ima nadležnost da donosi nove zakone ili da donosi zakone o izmjenama postojećih zakona. Ne bih sada unaprijed govorio kakav će biti moj odnos dok ne vidim šta će biti sadržaj tog zakona. Svaki zakon do sada usvojen u parlamentu je prolazio neophodnu proceduru čitanja u Kabinetu Predsjednika, a nakon toga je odlučivano da li će on biti potpisan ili će eventualno biti vraćen na dodatno arbitriranje u parlamentu. Dakle, kada vidimo šta će biti sadržaja ovog zakona, a čuli smo različite najave od predstavnika nove parlamentarne većine, želim da vam potvrdim da će taj zakon u mom odnosu imati isti tretman kao što je imao svaki do sada donešen zakon. To nije pitanje ni bilo kog konkretnog zakona, to je pitanje odnosa Predsjednika Crne Gore prema ustavnom pravu i nadležnosti  parlamenta da donosi zakone, a moja obaveza da ti zakoni budu usklađeni sa pravnim sistemom Crne Gore.

Predsjednik odgovorio na pitanje hoće li se na predstojećem Kongresu DPS-a povući sa čela partije:


Što se tiče kongresa, ja mislim da je iz ukupnog dosadašnjeg djelovanja Demokratska partija socijalista pokazala da je odgovoran politički subjekt, mislim da je to dodatno potvrdila i u ovih mjesec dana nakon završenih parlamentarnih izbora. Podsjetio bih vas da je postojalo mnogo zebnje i u domaćoj i u međunarodnoj javnosti kako će se obaviti tranzicija vlasti u Crnoj Gori kada do nje dođe. Mislim da smo svi zajedno u Crnoj Gori pokazali da je ta zebnja bila neopravdana i da Crna Gora ima demokratski kapacitet da odgovori i ovakvim izazovima, a to svakako ne bi bilo moguće da Demokratska partija socijalista sa svojim političkim kapacitetom i kao dosadašnji nosilac  koalicione vlasti nije na pravi način razumjela poruku izbora 30. avgusta.  Želim da vam potvrdim da smo jako dobro razumjeli poruku, da ta poruka glasi da biračka javnost Crne Gore nije željela da Demokratska partija socijalista bude stub izvršne vlasti od 31. avgusta, prema tome, sve što sada radimo i što ćemo uraditi na kongresu biće pokušaj da crnogorskoj političkoj i društvenoj javnosti potvrdimo da smo pravilno pročitali njenu poruku 30. avgusta. Zaista mislim da niko valjda ne očekuje, ko poznaje elementarnu istoriju političkog djelovanje Demokratske partije socijalista da ćemo polemisati sa izbornom voljom građana. Izborna volja građana je takva, a mi se moramo potruditi da potezima koje ćemo povući uvjerimo dio biračke javnosti da Demokratska partija socijalista zasluuje da joj se povrati povjerenje. Kada će se to dogoditi, vidjećemo. To je jedan proces koji traži vrijeme, traži obnovu povjerenja između konkretnog političkog subjekta i biračke javnosti, i želim samo da vas uvjerim da ćemo na tragu ovog pravilnog čitanja poruke 30. avgusta povući odgovarajuće poteze na kongresu koji će se, kao što ste pročitali, negdje do polovine decembra ove godine. Nema nikakve sumnje da ćemo do tada prilježno raditi na analizi svih aspekata našeg djelovanja – programskih aspekata, organizacionih aspekata, i naravno, prije svega i najdublje od svega, kadrovskog aspekta naše partije. Mi mislimo da je put povratka povjerenja put ubjedljivih promjena, dakle, da se moraju preuzeti promjene koje će motivisati biračku javnost da našoj partiji povrati dio povjerenja koje nam je uskraćeno 30. avgusta. Sa tom motivacijom ćemo pristupiti pripremi održavanja kongresa, a naravno, ne vjerujem da niko od vas očekuje da u ovom trenutku na dva i po mjeseca do održavanja kongresa govorim o tome šta će biti konkretni potezi u našoj partiji. 


Predsjednik Crne Gore