Izjava predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića nakon održanih konsultacija o mandataru za sastav Vlade Crne Gore

08/10/2020Uvaženi predstavnici medija,

U skladu sa članom 95 stav 5 Ustava Crne Gore obavio sam konsultacije sa liderima nove parlamentarne većine nakon izbora održanih 30. avgusta.

Imajući u vidu dokument, dostavljen 24. septembra ove godine, koji je sačinjen na konstitutivnoj sjednici Skupštine dan ranije, s predlogom za novog mandatara, potpisan od strane 41 poslanika, logično je da sam pozvao nosioce lista tri parlamentarne koalicije koje su sačinile takav predlog.

Zahvaljujem predstavnicima lista što su se odazvali pozivu, cijeneći njihove napore za brzo formiranje novih organa vlasti, konstituisanje Parlamenta u novom sazivu i izbor predsjednika, i dogovor o određivanju kandidata za mandatara.

Predlog ću uputiti u najkraćem roku Skupštini Crne Gore, koja će dalje u skladu sa Poslovnikom nastaviti proceduru izbora Vlade u ustavnom roku. 

Koristim priliku da odam priznanje predstavnicima tri koalicije pobjedničke većine za postizanje sporazuma odmah nakon izbora kojim se potvrđuje strateški kurs državne politike Crne Gore, i garantuje odgovoran odnos prema međunarodnim obavezama, polazeći od činjenice da je naša zemlja članica NATO i zemlja kandidat u pregovaračkom procesu sa EU sa svim otvorenim pregovaračkim poglavljima.

Sam izborni proces i tranzicija vlasti koja je u toku, koja se odvija na demokratski način, rezultat su višegodišnjih napora na izgradnji održivog institucionalnog državnog okvira, što je potvrda  uspješnosti politike u prethodnom periodu i dobro odabranih strateških pravaca državnog razvoja. Naše društvo i ovim pokazuje zrelost i demokratski kapacitet, što Crnu Goru svrstava u red demokratskih evropskih država.

Izgradnja institucija, društva vladavine prava, uz naše međusobno uvažavanje i civilizovani dijalog je najbolji put za prevazilaženje naslijeđenih i novih podjela, što će olakšati naše napore na kreiranju zajedničke evropske budućnosti. 

Crna Gora je od strane međunarodnih partnera prepoznata kao važan faktor regionalne stabilnosti. Podsjetimo da je bila jedina jugoslovenska republika na čijem prostoru nije bilo ratova i ratnih razaranja '90-tih. Uspjeli smo da sačuvamo Crnu Goru od NATO bombardovanja ‘99 godine. Obnovili smo državu 2006. na demokratskom referendumu, postali članica NATO-a i najnaprednija država regiona na putu evropskih integracija. Pokazali smo da smo u međuvremenu izgradili pouzdanu stabilnost, temelj demokratskog i ukupnog društvenog razvoja. Ja vjerujem da Crna Gora danas ima tu tekovinu, koja će odgovoriti i novim izazovima u našem političkom životu u uslovima kohabitacije vlasti. Stranke koje nikada do sada nijesu bile u vlasti, po prvi put će raditi taj posao, a one koje su decenijama vršile vlast prvi put će biti opozicija. Mi na ovim izborima nijesmo odlučivali o državi, o državi smo odlučili prije 14 godina. Zato ne smijemo dozvoliti da bilo koja promjena vlasti na bilo koji način ugrožava vitalne državne interese, niti da ih potčinjava interesima drugih država ili organizacija. 

Od nove Vlade očekujem prije svega punu posvećenost smanjivanju  opasnosti po zdravlje građana kao i mjere za ublažavanje ekonomskih i socijalnih posledica izazvanih pandemijom COVID-19. Dosadašnja Vlada je tokom prethodnih 6-7 mjeseci preduzimala kvalitetne političke poteze u skladu sa budžetskim i ukupnim kapacitetima crnogorskog društva. Na tom teškom poslu mora biti mobilisano cijelo crnogorsko društvo. Isto tako, nadam se da će nova Vlada nastaviti sa stvaranjem što povoljnijih uslova za privlačenje referentnih stranih investicija, sa fokusiranjem na razvojnu ekonomsku politiku, i da će dalje afirmisati Crnu Goru kao prepoznatljivu destinaciju na svjetskoj investicionoj i turističkoj mapi. 

Konsultacije se poklapaju i sa objavljivanjem ovogodišnjeg Izvještaja EK o napretku, koji već niz godina konstatuje sve ono što je Crna Gora uradila na svom reformskom putu ka EU. Urađene su značajne reforme, posebno ako se osvrnemo na period kada smo otvorili pregovore prije 8 godina, tako da su u gotovo svim segmentima razlike vidljive, kako u vladavini prava kao najvažnijem segmentu, tako i u ekonomskim kriterijumima na koje sada u periodu krize treba obratiti posebnu pažnju, ali i u sektorskim politikama poput poljoprivrede, ribarstva, energetike, saobraćaja, zaštite životne sredine. Vjerujem da će da nova vlada iskoristi upravo ovaj dokument Evropske komisije kao vodilju za neophodno ubrzavanje reformi u narednom periodu. 

Kao što očekujem i postizanje konsenzusa oko izbora ključnih nosilaca pravosudnih funkcija za koje je potrebna značajnija  većina od one kojom sada raspolaže nova parlamentarna većina, kako bi se prevazišao v.d. status u jednom broju pravosudnih institucija i omogućilo da izabrana lica sa punim mandatom nastave ispunjavanje zahtjevnih reformskih obaveza.

U skladu sa svojim ustavnim nadležnostima i kao predsjednik svih građana Crne Gore, uz čestitke mandataru i želju da što prije sastavi vladu, želim da saopštim da ću biću otvoren za svaku vrstu saradnje koja je u najboljem interesu naših građana i naše države.

Zaključujem da ću tokom današnjeg dana uputiti predlog predsjedniku Parlamenta da mandatar za sastav nove Vlade bude dr Zdravko Krivokapić.


Predsjednik Crne Gore